Τέσσερα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, συνολικού ύψους 1.625.600 ευρώ, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Συγκεκριμένα:

Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου, ύψους 559.433 ευρώ και 499.952 ευρώ αντίστοιχα. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια είναι σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο της χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη συνολική χωρική ανάπτυξη και οργάνωση ενός Δήμου.

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου διοίκησης της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και του κτιρίου που στεγάζει την τεχνική υπηρεσία, το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών και τα ταμεία της δημοτικής επιχείρησης. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 299.185 ευρώ, θα γίνει δυνατή η εξοικονόμηση ενέργειας για τα συγκεκριμένα κτίρια, θα μειωθούν οι λειτουργικές τους δαπάνες και θα καταστούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους αλλά και στις οικογένειές τους από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας νομών Έβρου-Ροδόπης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Ο νομός Ροδόπης επιλέχθηκε γιατί οι υπάρχουσες σήμερα υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους είναι περιορισμένες. Η Κινητή Μονάδα θα παρέχει τις υπηρεσίες της στην Κομοτηνή, τις Σάπες, τον Ίασμο και την Ξυλαγανή. Το έργο είναι προϋπολογισμού 267.030 ευρώ.