Ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών γνωστοποιεί πως κατόπιν υποδείξεως της Διαχειριστικής Αρχής και του Συντονιστή Εταίρου του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», και εν όψει της παράτασης των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, η διανομή προϊόντων στους δικαιούχους δεν θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Δεκέμβριο, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Τα προϊόντα αυτής της διανομής θα παραληφθούν από τους ωφελούμενους κατά την επόμενη διανομή, για την οποία θα οριστεί ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με σχετικό μήνυμα.