Εν όψει των περιοριστικών μέτρων και της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, προτείνει για τη στήριξη των εν λόγω επιχειρήσεων τα κάτωθι:

1. Αναστολή της υποχρέωσης πληρωμής φόρων, εισφορών και ρυθμίσεων οφειλών, για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί.

2. Απόφαση για τη μη απώλεια των ρυθμίσεων (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία & ΟΤΑ), τουλάχιστον μέχρι τέλους του έτους σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής δόσεων και τρεχουσών εισφορών, και ταυτόχρονα επέκταση της πάγιας ρύθμισης σε όλο το δημόσιο στις 48 δόσεις.

3. Καταβολή επιδόματος στους εργαζομένους που έχουν χάσει την εργασία τους και στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που πλήττονται, αλλά και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης που είχαν πριν την έλευση της επιδημίας.

4. Αναστολή των διακοπών ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιών, σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν.

5. Αναστολή όλων των καταληκτικών ημερομηνιών σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, και επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμών.

6. Άμεση διάθεση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις.

7. Αναστολή καταβολής δόσεων στις Τράπεζες, επανεξέταση του πλαισίου ρυθμίσεων με τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν λόγω ύφεσης, προστασία της πρώτης κατοικίας, και αναστολή για τρεις μήνες της σφράγισης επιταγών από τις Τράπεζες.