Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως γνωστόν εξαιρούνται του lockdown και παραμένουν εν λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις που οι αρμόδιοι κρίνουν οτι τμήματα ή σχολικές μονάδες θα πρέπει να τεθούν σε αναστολή λειτουργίας μετά από εκδήλωση κρουσμάτων στους κόλπους των μαθητών ή των εκπαιδευτικών.

Σε αυτές τις κατηγορίες εμπίπτουν και οι δύο τελευταίες αποφάσεις στη Ροδόπη, που αφορούν:

  • στην αναστολή λειτουργίας του 2θέσιου μειονοτικού δημοτικού σχολείου Στυλαρίου λόγω κρούσματος σε εκπαιδευτικό.
  • στην αναστολή λειτουργίας τμήματος της Ε΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής λόγω κρούσματος σε μαθητή.