Αν και μάλλον έχει μικρή σημασία πλέον, καθώς το καθολικό lockdown που αποφασίστηκε να ισχύσει από το πρωί του Σαββάτου προβλέπει και διακοπή λειτουργίας των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντούτοις, ακολουθώντας τα οριζόμενα από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, οι αρμόδιοι στη Ροδόπη προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας όλης της Β΄ τάξης και τμήματος της Α΄ τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής.