Μετά την κατάταξη της Π.Ε. Ροδόπης στο Επίπεδο Αυξημένου Κινδύνου – 4 “κόκκινο”, του επιδημιολογικού χάρτη covid-19, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης:
“Οι ρυθμίσεις των επιδημιολογικών επιπέδων ορίζονται στην ΚΥΑ 67924/23.10.2020 ΦΕΚΒ 4709/2020 και ειδικώς για τη Δικαιοσύνη ισχύει ο πίνακας από σελ. 51501 επ. Όσες Π.Ε. υπάγονται στο επιδημιολογικό επίπεδο 4, ισχύει η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων με περιεχόμενο αντίστοιχο της αρχικής αναστολής του Μαρτίου 2020, δηλαδή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ κ.λπ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε επικοινωνία με τους προέδρους των Δικαστηρίων για να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της αναστολής εξυπηρέτηση των Δικηγόρων. Αύριο θα δημοσιευθούν οι πράξεις των Προέδρων του Πρωτοδικείου, ΕΦΕΤΕΙΟΥ κ.λπ.”.