Με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, που συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης, από αύριο Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου, και μέχρι την Τετάρτη, 12 του μηνός, αναστέλλεται η διδακτική διαδικασία σε όλα τα τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η απόφαση ελήφθη ως έκφραση της αντίθεσης του οργάνου στην εξαγγελία ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στην απόφαση της Συγκλήτου που υπογράφει ο Πρύτανης του ιδρύματος, Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, τονίζεται: «Η ίδρυση της νέας Νομικής Σχολής στην Ελλάδα οδηγεί σε υποβάθμιση των υφιστάμενων Νομικών Σχολών και ιδιαιτέρως στην περαιτέρω συρρίκνωση της διαρκώς αποψιλούμενης από διδακτικό και διοικητικό προσωπικό Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. με αναπόδραστη κατάληξη την, εντός του ορατού μέλλοντος, παύση λειτουργίας της. Παράλληλα ζητά τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει τη διαρκή εξέλιξη της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και τη διατήρηση της εξωστρέφειάς της».