Εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει και την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων.

Αναμένεται και η έκδοση ΚΥΑ που θα την εξειδικεύει.

Σε σχετική ενεργοποίηση είχε προβεί και η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Ιωάννα Χατζηαντωνίου.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ.