Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, εν όψει της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού, αποφάσισε τα κάτωθι:

  1. Την αναστολή όλων των τελετών ορκωμοσίας πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών.
  2. Την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εντός και εκτός των χώρων του ΔΠΘ, σε όλες τις πόλεις των σχολών του (Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα), καθώς και εκδρομών και ξεναγήσεων σχολείων.
  3. Την ακύρωση όλων των μετακινήσεων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας προς τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Επίσης, με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί πως “ενέργειες οι οποίες να αφορούν τη γενικότερη αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου, ως μέτρο μείωσης της διάδοσης του κορωνοϊού, είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”.