Ύστερα από πολλά χρόνια εγκατάλειψης και απουσίας βασικής φροντίδας, ο Δήμος Μαρώνειας-απών με συνδυασμένες δράσεις, έδωσε ανάσα ζωής στο περιαστικό δάσος «Δενδράκι» Σαπών και ιδιαίτερα στην πλαγιά, που αποτελεί και σημείο μοναδικής ομορφιάς και αναψυχής.

Συγκεκριμένα, καθαρίστηκαν διάδρομοι, στηθαία, πρανή και μικρές πλατειούλες, κλαδεύτηκαν δένδρα, έγιναν διαμορφώσεις και συντηρήθηκαν οι δρόμοι πέριξ αυτού.

00d26b07 dentraki sapon 1“Η παρέμβαση αυτή δομεί τις προϋποθέσεις μελλοντικής πολυδιάστατης αξιοποίησης χώρων που μπορούν να γίνουν κέντρα αναψυχής και δημιουργικής έκφρασης των πολιτών, ενώ συμβάλλει στην προστασία, στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη του δασυλλίου”, τονίζει ο Δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος.

2d712715 xaritopoulos ok
Ο Δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος.