Αναρτήθηκαν στα επί της οδού Γρηγορίου Μαρασλή 4, γραφεία της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής (ΔΚΕΠΠΑΚ), οι πίνακες με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη δεκατριών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που αφορούν την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2019–2020. Οι πίνακες με σειρά προτεραιότητας και επιλογής είναι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής πιθανών ενστάσεων και την εξέταση αυτών. Ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία της ΔΚΕΠΠΑΚ έως τις 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 09:00-14:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531036783.