Ορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, και ύστερα από σχετικές προτάσεις των ΠΔΕ, οι Αναπληρωτές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ως εξής:

 1.   του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τον  Κάππο Ιωάννη, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,
 2.  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας τον  Πολύζο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας,
 3.   του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τον   Μπαχαράκη Θωμά, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας,
 4.  της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου τον   Καφτηράνη Χρήστο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων,
 5.  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου την Μπέση Μαρίνα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας,
 6.   του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας την   Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης,
 7.  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας τον  Ζέρβα Ανδρέα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
 8.  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου τον   Ασβεστόπουλο Δημήτριο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας,
 9.  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, την Κοσμίδου Μαριγούλα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης,
 10.  της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την  Στρατάκη Αικατερίνη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου,
 11.   της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας τον  Αργυρόπουλο Κωνσταντίνο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,
 12.  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης τον   Κατσαγκόλη Αθανάσιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου,
 13.  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων τον   Αλαμάνο Χαρίλαο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Οι ανωτέρω αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.