Πριν από λίγους μήνες υποβλήθηκε επίσημα στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος” του Υπουργείου Εσωτερικών η πρόταση χρηματοδότησης του έργου – “μαμούθ”, που έχει σχεδιάσει ο Δήμος Κομοτηνής για την «Αξιοποίηση και αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος “Παλιάς Νομικής Σχολής”/Ανάπλαση των κτιρίων της ευρύτερης περιοχής πέριξ του “Παλαιού Γυμνασίου Αρρένων”».

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 12.400.000 ευρώ, που ενδεικτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • Αποκατάσταση και αξιοποίηση των κτιρίων της Παλιάς Νομικής Σχολής, με έργα αισθητικής, λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και με τη βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου τους.
 • Αποκατάσταση των όμορων κτιρίων, ήτοι την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου, του κτιρίου Διοίκησης Εκπαίδευσης (Παλιού Γυμνασίου Αρρένων), και του Μουσείου Καραθεοδωρή.
 • Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για το 1ο Γυμνάσιο.
 • Ανέγερση κτιρίου στον ευρύτερο αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο χώρο.
 • Ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των δύο ανωτέρω συγκροτημάτων, δηλαδή της Παλιάς Νομικής και των Εκπαιδευτηρίων, με τη δημιουργία υπαίθριων χώρων αναψυχής, καθιστικών, χώρων πρασίνου και χώρων στάθμευσης.
 • Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του θερινού Δημοτικού Θεάτρου, με την προσθήκη νέου κτιρίου για την εξυπηρέτηση των παραστάσεων (κατασκευή νέων αποδυτηρίων και αποκατάσταση όλων των εγκαταστάσεών του).
 • Αισθητική και λειτουργική ενοποίηση των δημόσιων χώρων της ευρύτερης περιοχής (Πάρκο Περιφέρειας/Παλαιό Ηρώο, ενδιάμεσος χώρος μεταξύ Παλιάς Νομικής και Παλιού Γυμνασίου Αρρένων).
 • Ανάπλαση και αξιοποίηση του Πάρκου Περιφέρειας/Παλαιού Ηρώου, με παρεμβάσεις στο πράσινο και με ανανέωση του φυτοτεχνικού και ηλεκτρολογικού/υδραυλικού εξοπλισμού του, καθώς και με δυνατότητα αξιοποίησής του για ανάπτυξη υπαίθριων εκθέσεων από το Αρχαιολογικό Μουσείο.
 • Αναβάθμιση και βελτίωση των δρόμων που βρίσκονται πέριξ των κτιρίων της Παλιάς Νομικής και του Παλιού Γυμνασίου Αρρένων (βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της ασφάλειας των πολιτών επί των οδών Κοσμίου και Πρωταγόρα).Την ίδια στιγμή, την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για παρεμβάσεις που αφορούσαν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Παλιάς Νομικής, σχεδίαζε και η διοίκηση του Δ.Π.Θ. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός “πάγωσε” μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνει την πρόταση για ένταξη του έργου των 12,4 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα “Φιλόδημος”.

Ακολούθησε, ωστόσο, αλληλογραφία με τη διαχειριστική αρχή του Προγράμματος “Φιλόδημος”, η οποία σε σχετικό ερώτημα του Δήμου Κομοτηνής απάντησε πριν από λίγες ημέρες ότι είναι δυνατή η επικαιροποιήση της πρότασης του Δήμου, με την υποβολή επικαιροποιημένου Τεχνικού δελτίου όπου η προτεινόμενη παρέμβαση του Δ.Π.Θ. θα πρέπει να αποτελεί έργο σε συνέργεια. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει την επίμαχη τροποποίηση σε έκτακτη συνεδρίασή του, που θα γίνει δια περιφοράς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης.

Σημειώνεται ότι το έργο του Δ.Π.Θ. φέρει τον τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Κτιρίων της Π. Τσαλδάρη και προμήθεια δύο (2) αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Oι παρεμβάσεις στα κτίρια περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εξωτερική θερμομόνωση σε όλες τις κατακόρυφες όψεις των κτιρίων, με όλες τις προαπαιτούμενες αλλά και τις συμπληρωματικές εργασίες για την ορθή εφαρμογή της
 • Αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπή 24mm (με πολύ χαμηλό Uf) και νέους ενεργειακούς υαλοπίνακες
 • Καθαρισμός και μόνωση (υγρομόνωση – θερμομόνωση) δωμάτων με πληρώσεις αρμών διαστολής όπου απαιτείται πριν την εφαρμογή

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επεμβάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου είναι οι εξής:

 • Θα γίνει αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων με νέα τεχνολογίας led.
 • Οι υφιστάμενοι λέβητες και καυστήρες των κτιρίων θα αντικατασταθούν από νέους λέβητες υψηλής απόδοσης και οι καυστήρες θα είναι μικτής καύσης ώστε μελλοντικά να μπορούν να τροφοδοτηθούν από το δίκτυο φυσικού αερίου. Επιπλέον στα δύο κτίρια θα αντικατασταθούν και τα συστήματα αντιστάθμισης θερμοκρασίας με το σύνολο του αυτοματισμού για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας κατά την λειτουργία του κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
 • Θα αντικατασταθούν οι υφιστάμενες κλιματιστικές μονάδες οι οποίες είναι χαμηλού COP και παρωχημένης τεχνολογίας με νέες τύπου splitunit τεχνολογίας inverter και ενεργειακής σήμανσης κατά περίπτωση τουλάχιστον Α+. Όπου απαιτείται μετά από έλεγχο του εγκαταστάτη θα αντικαθίστανται οι υφιστάμενοι χαλκοσωλήνες καθώς και θα εγκαθίσταται νέα παροχή ρεύματος.
 • Στον χώρο του αμφιθεάτρου θα αντικατασταθούν η υφιστάμενη κεντρική κλιματιστική μονάδα και ο υφιστάμενος αερόψυκτος ψύκτης ενώ παράλληλα θα εγκατασταθεί ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης (BMS) το οποίο μέσω κατάλληλων αισθητηρίων που θα τοποθετηθούν σε θέσεις των κυκλωμάτων και στις μονάδες και μέσω επεξεργασίας των σημάτων αυτών από κατάλληλους ελεγκτές (PLC) θα ρυθμίζεται η όλη λειτουργία της ψύξης και της θέρμανσης.
 • Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης θα μονωθούν με κατάλληλο υλικό σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Όπου κριθεί απαραίτητο κατά την κατασκευή της εξωτερικής θερμοπρόσοψης θα αντικατασταθούν οι κατακόρυφες υδρορροές του δώματος και των εξωστών.