Με αποφάσεις του ο Δήμαρχος Μαρωνείας–Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος, ανασυγκρότησε και ανανέωσε το διοικητικό σχήμα του Δήμου, ορίζοντας δύο νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, οι οποίοι σε συνδυασμό με τους λοιπούς Αντιδημάρχους και προέδρους, συγκροτούν το σώμα των αιρετών που καλούνται να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του Δήμου και να υπηρετήσουν τους συμπολίτες τους.

Οι πολίτες και οι φορείς του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών μπορούν να απευθύνονται για τα θέματα και τα προβλήματα που τους απασχολούν, στους κάτωθι αρμόδιους:

  • Μιλτιάδη Μαυρίδη, Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την ύδρευση, την αποχέτευση, τα θέματα ηλεκτρολογικού περιεχομένου, την ενέργεια, την πολιτική προστασία, τα έργα που εκτελούνται στο Δήμο κ.ά. – τηλ. 6973030257.
  • Καραγκιόζ Μουσταφά, Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες τον πρωτογενή τομέα, τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο, προστασία του καταναλωτή, τον τουρισμό, τα αδέσποτα κ.ά. – τηλ. 6973030258.
  • Χαράλαμπο Καρύδη, Αντιδήμαρχος τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες τα τεχνικά έργα, τις δημοτικές και αθλητικές υποδομές, την καθαριότητα, τους κοινόχρηστους χώρους, τα κοιμητήρια, πλατείες, παιδικές χαρές, κ.ά. – τηλ. 6973030259.
  • Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητες τις μελέτες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διασφάλιση της διαφάνειας, τα θέματα ληξιαρχείου, ανθρωπίνου δυναμικού, προϋπολογισμού και λογιστηρίου, των ΚΕΠ κ.ά. – τηλ. 6973030256.
  • Σελήμ Γκιοκχάν, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με αρμοδιότητες τα προγράμματα και τις δομές κοινωνικής πρόνοιας, ισότητας των φύλων, δημόσιας υγείας, πολιτισμού, νέας γενιάς, αθλητισμού, κ.ά. – τηλ. 6970130006.
  • Εμιρζά Ηλία, Πρόεδρος Κ.Ε.ΜΑ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος, με αρμοδιότητες την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και του αθλητισμού – τηλ. 6970130007.
  • Τσολάκη Κυριακούλα, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – τηλ. 6948524643.
  • Μολλά Αμέτ Μουσταφά, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – τηλ. 6936940575.
  • Λούρμπα Ολυμπία, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – τηλ. 6937460155.