Στο ποσό των 35.448.191,32 ευρώ ανέρχεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής για το 2020 (ποσό τριπλάσιο σχεδόν από πέρυσι), και περιλαμβάνει πλειάδα έργων αστικής, αγροτικής και ορεινής οδοποιίας, ανακατασκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, αγωνιστικών γηπέδων, αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών, καθώς και έργα ενεργειακού, περιβαλλοντικού, οικολογικού, τουριστικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν τα έργα:

 • Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς.
 • Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες.
 • Επέκταση και συντήρηση δημοτικού καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Αξιοποίηση και αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος «Παλιάς Νομικής Σχολής» και ανάπλαση των κτιρίων και της ευρύτερης περιοχής πέριξ του «Παλαιού Γυμνασίου Αρρένων.
 • Συντήρηση κατασκηνώσεων Πανδρόσου.
 • Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός πόλεως Κομοτηνής.
 • Κατασκευή Αγροτικού Ιατρείου στον Οικισμό Τυχηρού.
 • Εξωραϊσμός προβλήτας Φαναρίου.
 • Ανάπλαση κυκλοφοριακών νησίδων στην πόλη της Κομοτηνής.
 • Συντήρηση πάρκου Αγίας Παρασκευής.
 • Ανόρυξη δύο δοκιμαστικών γεωτρήσεων στο γεωθερμικό πεδίο Μητρικού.
 • Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους – ενοποίηση μνημείων.
 • Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 • Ολοκλήρωση εργασιών Αξιοποίησης-Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή.
 • Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ανάδειξης κεντρικών οδών πόλης Κομοτηνής.
 • Συντήρηση οδών ορεινού όγκου.
 • Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών διαβάσεων.
 • Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής.
 • Μελέτη ανάπλασης-αξιοποίηση παραλίας Μολυβωτής.
 • Μελέτη επέκτασης δημοτικού νεκροταφείου.
 • Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Φαναρίου.
 • Μελέτη ανάπλασης κλειστού κολυμβητηρίου Κομοτηνής.

“Εκπονήσαμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα δυναμικό και ρεαλιστικό που θα επιφέρει την αναμόρφωση του Δήμου μας”, τονίζει ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης, και συμπληρώνει: “Στόχος μας είναι η πόλη της Κομοτηνής και οι οικισμοί μας, να γίνουν πιο λειτουργικοί, πιο φιλικοί στο περιβάλλον και στα άτομα με αναπηρία, με πιο σύγχρονο και ανθρώπινο προφίλ, με πρόσημο καλαισθησίας και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα, επενδύουμε γνώση και πολλή δουλειά, με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου μας“.

“Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής για το 2020 εκφράζει το όραμά μας για τον Δήμο, σηματοδοτεί το δυναμικό ξεκίνημα στον τομέα των τεχνικών έργων, και επιβεβαιώνει την πρόθεση της παρούσας διοίκησης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σημαντικά έργα για την πόλη και τους οικισμούς, αξιοποιώντας στο έπακρο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία”, σημειώνει από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών του Δήμου, Δημήτρης Καρασταύρου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:

 • ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στις πρώην περιοχές πρασίνου μεταξύ των οδών Ν.Πλαστήρα – Ξάνθης και Εθν.Αντίστασης: 5.040,00 €

Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στην πόλη της Κομοτηνής: 2.500,00 €

Πράξεις για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων ακινήτων στην Κομοτηνή: 5.100,00 €

Πράξεις διανοίξεων οδών πόλης Κομοτηνής: 5.000,00 €

Μελέτη ανάπλασης -αξιοποίηση παραλίας Μολυβωτής: 5.000,00 €

Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και  λοιπών Δημοτικών εκτάσεων: 15.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 37.640,00 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ

Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Κομοτηνής (Ε.Π. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020): 638.264,14

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 638.264,14 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 675.904,14 €

ΝΕΕΣ

Συνολική ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής του οικισμού Γρατινής: 81.125,00 €

Μελέτη αναβάθμισης Ιστορικού Κέντρου: 5.000,00 €

Πολεοδομική μελέτη Κοσμίου: 5.000,00 €

Μελέτη δημιουργίας ψηφιακών δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου για πράξεις εφαρμογής: 20.000,00 €

Ειδικό χωρικό Σχέδιο για την Μετεγκατάσταση Ρομά στην περιοχή  Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής: 74.000,00 €

Μελέτη μικρών σημειακών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην πόλη της Κομοτηνής: 15.000,00 €

Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών & υψομετρική μελέτη εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Φαναρίου & Παραλίας Μέσης του Δήμου Κομοτηνής: 10.000,00 €

Μελέτη αποτύπωσης και χάραξης καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων του Δήμου Κομοτηνής: 10.000,00 €

Συγκοινωνιακή μελέτη της βόρειας περιοχής της πόλης Κομοτηνής: 50.000,00 €

Μελέτη επέκτασης δημοτικού νεκροταφείου: 10.000,00 €

Μελέτη σηματοδότησης στην περιοχή Μοσυνούπολης: 10.000,00 €

Μελέτη διευθέτησης ομβρίων στον Οικισμό Σιδεράδων: 24.800,00 €

Μελέτη οδοποιίας – οδών οικισμού Καρυδιάς – Ροδίτη: 15.000,00 €

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών: 10.000,00 €

Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Κάλχα: 2.000,00 €

Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Φαναρίου: 1.000,00 €

Μελέτη ανακατασκευής και ανάπλασης παλαιών Σφαγείων: 1.000,00 €

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ανάδειξης κεντρικών οδών πόλης Κομοτηνής: 1.000,00 €

Αδειοδότηση 6 γεωτρήσεων: 8.000,00 €

Επικαιροποίηση πράξης εφαρμογής οικισμού Αρωγής: 20.000,00 €

Πράξη τακτοποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής: 1.000,00 €

Μελέτη ανάπλασης κλειστού Κολυμβητηρίου Κομοτηνής:1.000,00 €

Γεωτεχνική μελέτη: 1.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 375.925,00 €

ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κομοτηνής (Φιλόδημος ΙΙ): 256.060,00 €

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής (Πράσινο Ταμειο) (ΑΔΑ: 667146Ψ844-ΗΚ0): 86.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 342.060,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1.393.889,14 €

 • ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΤΑ)

α. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Συντηρήσεις – διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2015: 7.000,00 €

Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα: 74.400,00 €

Συντήρηση οδών ορεινού όγκου: 24.800,00 €

Συντηρήσεις – διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Κομοτηνής και οδών διασύνδεσης  2018-2019: 488.140,98 €

Συντηρήσεις – διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2018-2019: 516.258,24 €

Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορέματα του Δήμου Κομοτηνής: 50.000,00 €

Συντηρήσεις – Διαμορφώσεις Εσωτερικής Οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2017: 75.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.235.599,22 € 

β ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2018-2019: 350.000,00 €

Συντηρήσεις διδακτηρίων: 13.600,00 €

Συντηρήσεις Διδακτηρίων Δήμου Κομοτηνής: 10.000,00 €

Συντηρήσεις παιδικών χαρών: 350.000,00 €

Συντήρηση – επισκευή των μπαγκαλόους του Οικισμού Φαναρίου: 50.000,00 €

Συντηρήσεις διδακτηρίων 2019 και Μόνωση Δώματος 1ου ΕΠΑΛ και βελτίωση δαπέδων σε Διδακτήρια του Δήμου Κομοτηνής: 480.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.253.600,00 € 

γ. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων – πλατειών Δήμου Κομοτηνής: 250.000,00 €

Αποκατάσταση Βόρειας Πλευράς Απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ: 94.000,00 €

Ανακατασκευή πλατειών Θρυλορίου – Ροδίτη και δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Γοργοποτάμου: 500.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 844.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΤΑ: 3.333.199,22 €

ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

α. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους – ενοποίηση μνημείων (ΕΠΑΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ Ένταξης:Ο5Σ7ΛΒ-ΞΤΖ): 532.488,51 €

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – ΑΔΑ: 6ΓΓΘ465ΧΘ7-5ΚΓ): 868.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.400.488,51 €

β. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ολοκλήρωση εργασιών Αξιοποίησης- Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή ( ΕΜΘ 2014- 2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779): 10.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00 €

γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Επισκευή, συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις του Δήμου Κομοτηνής  (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ): 187.992,17 €

Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου και των εγκαταστάσεων Οικισμού Γρατινής (ΠΔΕ): 95.682,28 €

Έκτακτες διασωστικές εργασίες στο κτήριο της παλαιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του προγράμματος με ακρωνύμιο”CHIC”: 20.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 303.674,45 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ: 1.714.162,96 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ: 5.047.362,18 €

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΤΑ

α. ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2020: 260.000,00 €

Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2020: 120.000,00 €

Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ν. Σιδηροχωρίου 2020: 120.000,00 €

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2019-2020: 24.800,00 €

Αποκατάσταση διατομής χανδάκων Δήμου Κομοτηνής 2020: 74.400,00 €

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων: 70.000,00 €

Συντήρηση σωληνωτού αγωγού ομβρίων Οικισμού Σιδηράδων: 74.400,00 €

Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων: 400.000,00 €

Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2020-2021: 1.000.000,00 €

Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής  2020-2021: 1.000.000,00 €

Ανόρυξη δυο δοκιμαστικών γεωτρήσεων στο γεωθερμικό πεδίο Μητρικού: 200.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.343.600,00 €

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτισμάτων: 74.400,00 €

Συντηρήσεις διδακτηρίων 2020: 1.000.000,00 €

Συντηρήσεις παιδικών χαρών 2020-2021: 1.000.000,00 €

Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2020-2021: 1.000.000,00 €

Κατασκευή Αγροτικού Ιατρείου στον Οικισμό Τυχηρό του Δήμου Κομοτηνής: 150.000,00 €

Συντήρηση – επισκευή των μπανγκαλόους του Οικισμού Φαναρίου 2020: 300.000,00 €

Ανακατασκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων: 100.000,00 €

Εξωραϊσμός προβλήτας Φαναρίου: 20.000,00 €

Ανάπλαση κυκλοφοριακών νησίδων οδών στην πόλη της Κομοτηνής; 50.000,00 €

Συντήρηση πάρκου Αγίας Παρασκευής: 200.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.894.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 7.238.000,00 €

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ

α. ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

Βελτίωση οδών Οικισμού Καρυδιάς (ΟΧΕ ορεινού όγκου, ΕΜΘ 2014- 2020): 2.170.000,00 € 

Ανάπλαση οδών πέριξ ιστορικού τόπου Κομοτηνής (οδοί Κανάρη, Βασ. Παύλου, πεζόδρομοι πέριξ Ερμού, Συντ. Κρητών , Μπακάλμπαση) ( ΕΜΘ 2014- 2020): 1.300.000,00 € 

Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός πόλεως Κομοτηνής: 2.000.000,00 € 

Δημιουργία πράσινων σημείων στον Δήμο Κομοτηνής: 850.000,00 € 

Εγκατάσταση Οδοφωτισμού στην περιοχή ΖΕΠ του Δήμου Κομοτηνής: 1.000.000,00 €

Ανόρυξη 6 αρδευτικών γεωτρήσεων και κατασκευή δύο δεξαμενών σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής (ΣΑΕΠ 031 ΠΑΜΘ): 180.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7.500.000,00 €

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ενεργειακή και Λειτουργική αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου  Κομοτηνής (Φιλόδημος ΙΙ): 925.000,00 €

Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής (Φιλόδημος ΙΙ): 786.000,00 €

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κομοτηνής (Φιλόδημος ΙΙ): 100.000,00 €

Επέκταση και συντήρηση Δημοτικού καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής  (Φιλόδημος ΙΙ): 250.000,00 €

Αξιοποίηση και Αποκατάσταση  του κτιριακού συγκροτήματος «Παλιάς Νομικής Σχολής» και ανάπλαση των κτιρίων και της ευρύτερης περιοχής πέριξ του  «Παλαιού γυμνασίου Αρρένων (Φιλόδημος Ι): 12.400.000,00 € 

Συντήρηση κατασκηνώσεων Πανδρόσου: 150.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 14.611.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ: 22.111.000,00 €

 • ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

I.   ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΌ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ: 675.904,14 € 

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: 375.925,00 €

ΙΙ.   ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΑΤΑ: 3.333.199,22 € 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΤΑ: 7.238.000,00 € 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ: 1.714.162,96 € 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ: 22.111.000,00 €

 

 • ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 35.448.191,32 €