Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από τηλεδιάσκεψη των προέδρων τους με θέμα την υγειονομική απειλή του covid-19, αναφέρουν οτι ομόφωνα κατέληξαν στα παρακάτω:

“Η Πολιτεία οφείλει:

-Να ενδυναμώσει ΑΜΕΣΑ τα Νοσοκομεία με Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μην αναστέλλεται η τακτική λειτουργία των ιατρείων και χειρουργείων σε μεγάλο ποσοστό και να παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων test.

-Να αναβαθμίσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με σκοπό την αναχαίτιση της  πανδημίας και την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων.

-Να διασφαλίσει την επάρκεια υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των λοιπών αναγκών των Νοσοκομείων.

-Να ενεργοποιήσει τοπικά συντονιστικά όργανα με συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων. Επίσης, να γίνεται αναλυτική ενημέρωση των κρουσμάτων (ηλικία, φύλλο, πληθυσμιακή ομάδα, κ.λπ.).

-Να φροντίσει για τη διενέργεια rapid test από τις Κινητές Ομάδες Υγείας σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους, έτσι ώστε να επιτευχθεί και η ένταξη των ιδιωτών στη μάχη κατά της πανδημίας.

-Να εντατικοποιήσει τους  ελέγχους για τη πιστή τήρηση των μέτρων.

-Να πραγματοποιήσει στοχευμένα test σε αθλητικές ομάδες, γυμναστήρια,  εργασιακούς χώρους.

Από τη πλευρά τους οι πολίτες οφείλουν:

-Να επιδείξουν μέγιστη ατομική ευθύνη.

-Να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα ατομικής προστασίας.

-Να προστατεύουν τους ευαίσθητους συμπολίτες μας.

-Να ενημερώνουν για την ύποπτη συμπτωματολογία, πριν εισέλθουν σε

Ιατρείο, Νοσοκομείο.

-Να επισκέπτονται το Ιατρείο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μόνο για σοβαρούς λόγους.

-Να μη στιγματίζουν τους ασθενείς που πάσχουν με κορωνοϊό.

Οι νοσούντες παρακαλούνται:

-Nα ειδοποιούν τις επαφές τους των τελευταίων τριών ημερών ώστε να διευκολύνουν την ιχνηλάτηση.

-Να τηρούν αυστηρά την καραντίνα.

Οι Ιατροί οφείλουν:

-Να είναι υποδειγματικοί στη συμπεριφορά τους όσον αφορά την τήρηση των μέτρων προστασίας.

-Να δέχονται ασθενείς πάντα με ραντεβού και να έχουν τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό για να εξετάζουν ύποπτα περιστατικά.

-Να τηρούν βιβλίο καθημερινής καταγραφής ασθενών.

-Να προασπίζουν τη δημόσια υγεία προστατεύοντας τους ασθενείς τους.

Καταλήγοντας, προτρέπουμε τους νέους να προστατέψουν το ΜΕΛΛΟΝ  τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Δράμας

ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Έβρου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ– Πρόεδρος Ι.Σ. Καβάλας

ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Ξάνθης

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Ροδόπης”.