Αναλυτικά οι ομάδες δικαιούχων του Κοινωνικού Μερίσματος 2019:

  • 19.140 οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω, με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ βάσει των δηλώσεων έτους 2019.
  • 163.778 μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή άνω των δώδεκα μηνών, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο, και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.
  • 40.927 μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι, κάτω δηλαδή των δώδεκα μηνών, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο, και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.
  • 25.632 οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ, δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος, έως 24 ετών.

Επιπλέον κριτήρια για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος:

  • Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία δέκα χρόνια, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία δεκαετία.
  • Και οι δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
  • Το άθροισμα των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, καθώς και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών, να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

b510d874 koinoniko merisma