Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής, αφενός γνωστοποιεί στους εργαζόμενους ενόψει των Χριστουγέννων και του Δώρου που δικαιούνται, πως το τηλέφωνο επικοινωνίας για ενημέρωση είναι το 6971669369, αφετέρου διασαφηνίζει και διαμηνύει:

“Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, που είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα, δικαιούνται να λάβουν τμήμα του Δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του Δώρου.

Δεν επιτρέπεται, και είναι άκυρη, κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, καθώς και η παραίτηση του εργαζομένου από την αξίωση καταβολής του δώρου.

Μερικοί εργοδότες ακολουθούν διάφορες μεθόδους ώστε να αποφύγουν την καταβολή του Δώρου, το οποίο κάθε άλλο παρά Δώρο είναι, αφού το έχουμε δουλέψει και με το παραπάνω. Κανένας δεν μας χάρισε αυτό το δικαίωμα, αλλά το κατάκτησε η ίδια η εργατική τάξη με σκληρούς και πολλές φορές αιματηρούς αγώνες.

Είναι σύνηθες να καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων από τον εργοδότη σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου, και έπειτα να ζητείται πίσω και μάλιστα πολλές φορές με απειλές ακόμη και με απόλυση… Ξεκαθαρίζουμε πως δεν υποχρεούται κανείς να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν για Δώρο Χριστουγέννων.

Σε επισιτιστικές επιχειρήσεις όπου επικρατεί όργιο «μαύρης» εργασίας, δηλαδή συνάδελφοι να δουλεύουν 8ωρο, 5ήμερο (ίσως και παραπάνω), αλλά να τους δηλώνουν λιγότερες ώρες τον μήνα του Δεκέμβρη, εργοδότες συνηθίζουν να καταθέτουν σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα που προκύπτουν από την αδήλωτη εργασία, αντί να τα πληρώνουν στο χέρι, ώστε να «αποδεικνύεται» ότι έχουν καταβάλλει το Δώρο, χωρίς όμως να το έχουν καταβάλλει.

Επίσης, μερικοί εργοδότες, προσπαθώντας να ξεγελάσουν εργαζόμενους, ειδικά νέους σε ηλικία, υποστηρίζουν είτε ότι έχει καταργηθεί το Δώρο (!), είτε ότι δεν είναι υποχρεωτικό (!).

Μην τολμήσει κανένας εργοδότης να ζητήσει λεφτά των εργαζόμενων πίσω!

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι να ενημερώσουν το σωματείο τους για να προβούν από κοινού στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Τονίζουμε πως η μη καταβολή του Δώρου υπόκειται σε άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων”.