Από το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής, ανακοινώνεται ότι οι γονείς προνηπίων που επιθυμούν, μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει εγκύκλιο στην οποία θα ορίζεται εάν τα προνήπια στον Δήμο Κομοτηνής εμπίπτουν ή όχι στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021. Στην περίπτωση που εμπίπτουν, τότε αυτομάτως οι αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.
Προνήπια είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις επανεγγραφής-εγγραφής βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2020–2021, γίνονται από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου (αιτήσεις οι οποίες θα υποβάλλονται μετά τις 15 Ιουνίου 2020 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο στη γραμματεία του ΚΕΜΕΑ – Γ. Μαρασλή 1, 25310-72414, e-mail: kemeakomotinis@gmail.com). Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής www.komotini.gr και την ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΑ www.kemeak.gr. Επίσης θα δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.