Σε ανακοίνωσή του το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενόψει της δημόσιας συζήτησης περί του ενδεχομένου εγκατάστασης και λειτουργίας στην περιοχή εταιρειών εξόρυξης χρυσού, τονίζει:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, επαναδιατυπώνει και επικαιροποιεί την από το 2007 θέση του, ενάντια σε τέτοιου είδους επενδύσεις τόσο στη Θράκη όσο και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, θέση η οποία έχει εκφραστεί και από το ανώτατο όργανο την Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΟΕΕ (67ης ΣτΑ στις 15/12/2012).

Ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης (Ν.1100/1980), το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Ο.Ε.Ε. έχει καθήκον να ενημερώσει την πολιτεία και τους πολίτες ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη εδράζεται σε τρεiς κύριους πυλώνες: Οικονομική Βιωσιμότητα, Κοινωνική Βιωσιμότητα και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα.

Εξετάζοντας τους τρεις παραπάνω άξονες, με γνώμονα την οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους του προτεινόμενου έργου και εξετάζοντας παρόμοιες επενδύσεις όπως τα ορυχεία χρυσού Μπάνια Μάρε (Ρουμανία) και το χρυσωρυχείο Santu Miali Furtei Σαρδηνίας (Ιταλία) διαπιστώθηκε ότι:

  • Η αποτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους του έργου είναι δυσανάλογο με τα όποια οικονομικά οφέλη.
  • Οι πραγματικές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι λιγοστές.
  • Η συμβολή του έργου στην τοπική και εθνική οικονομία θα είναι ελάχιστη.
  • Υφιστάμενες οικονομικές μονάδες κτηνοτροφίας, αγροτικών καλλιεργειών, αλιευτικών και μελισσοκομικών προϊόντων της περιοχής θα επηρεαστούν αρνητικά.
  • Η Θράκη βασίζεται σε άλλο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που επικεντρώνεται σε αγροτοδιατροφικές, τουριστικές και τεχνολογικές επενδύσεις.
  • Τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και τα θέματα υγείας των κατοίκων της περιοχής, για τα οποία έχουν τοποθετηθεί αρμόδιοι φορείς, δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με οποιοδήποτε οικονομικό μέγεθος

Ρητά λοιπόν και με ομόφωνη γνώμη του Δ.Σ. του 1ου ΠΤ Θράκης δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο ενδεχόμενο εξόρυξης χρυσού στη Θράκη”.