Εν όψει της επικαιροποίησης των Στρατολογικών Πινάκων, από τον Δήμο Κομοτηνής ανακοινώνεται, οτι όσοι άρρενες γεννήθηκαν το έτος 2004 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων:

  • της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Κομοτηνής (Δ.Ε. Κομοτηνής, Τ.Κ. Θρυλορίου, Κάλχαντα, Καρυδιάς, Πανδρόσου, Γρατινής και Κοσμίου),
  • της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου (Τ.Κ. Αιγείρου, Μέσης, Νέας Καλλίστης και Φαναρίου),
  • και της Δημοτικής Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου (Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου και Αγίων Θεοδώρων),

θα πρέπει ως τις 31-3-2020 να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου Κομοτηνής για τη συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

  • 25313-52489 και 25313-52477, Τμήμα Δημοτολογίου Δήμου Κομοτηνής.
  • 25313-52706, ΚΕΠ Αιγείρου.
  • 25313-52920 και 25313-52922, ΚΕΠ Νέου Σιδηροχωρίου.