Βάσει των διατάξεων του Ν. 4647/2019 (Άρθρο 51, παρ. 2) οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Ο Δήμος Ιάσμου καλεί τους δημότες του να αξιοποιήσουν την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, και να δηλώσουν το σύνολο των ακινήτων τους ώστε να τακτοποιηθούν οι τυχόν διαφορές των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας τους με τον Δήμο, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα μέχρι και τις 31 Μαρτίου, είναι:

1. Αίτηση (υπάρχει υπόδειγμα στην Υπηρεσία).

2. Λογαριασμός ρεύματος (δύο όψεις).

3. Δελτίο Ταυτότητας (δύο όψεις).

4. Έντυπο Ε9.

5. Τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα, ρυθμίσεις ή τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων εάν υπάρχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιάσμου, στην αρμόδια υπάλληλο Ασημάκη Πελαγία, τηλ. 25343-50123.