Σε ανακοίνωσή της η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, σχετικά με τις κτηματολογικές εγγραφές των βακουφικών ακινήτων, αναφέρει:

“Οι κτηματολογικές εγγραφές των βακουφικών ακινήτων που η διοίκηση και η διαχείρισή τους κατά νόμον ανήκουν στη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής και που βρίσκονται εντός των ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κομοτηνής, έχουν αρχίσει από το 1999 και ως επί το πλείστον έχουν ολοκληρωθεί.

Εκκρεμούν οι αναγνωρίσεις τεσσάρων ακινήτων, τα οποία έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δημοσίου. Για τα βακουφικά ακίνητα που βρίσκονται εκτός των ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κομοτηνής, οι κτηματολογικές εγγραφές άρχισαν τον Μάρτιο του 2019 και ακολουθείται η κατά τον νόμο προβλεπόμενη διαδικασία.

Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση: δηλώθηκαν στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, 116 βακουφικά ακίνητα, εκ των οποίων τα 42 είχαν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία των αντίστοιχων βακουφίων, τα 60 είχαν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία αγνώστου, οπότε φερόμενος ιδιοκτήτης και το Δημόσιο, τα 6 είχαν εγγραφεί ως ιδιοκτησία τρίτων ατόμων, τα 6 έφεραν αριθμό ΒΚ και ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία ακινήτων του Δημοσίου, και τα 2 είχαν δηλωθεί και εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δήμου Κομοτηνής.

Για την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βακουφικών εγγραφών, ακολουθήθηκε η δικαστική οδός, και μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί συνολικά 43 αγωγές, επί των οποίων έχουν εκδοθεί 35 αναγνωριστικές αποφάσεις, ενώ αναμένεται η έκδοση και των υπολοίπων.

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, αφορά 18 ακίνητα οι κτηματολογικές δηλώσεις των οποίων προχωρούν κανονικά”.