Νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, υπό την προεδρία του Αντώνη Γραβάνη, προέκυψε μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες των μελών της και την είσοδο στο διοικητικό σχήμα της μοναδικής εκλεγμένης γυναίκας, Σταυρούλας Πεχλεβάνη.
Συγκεκριμένα:
  • Α’ Αντιπρόεδρος ο Νίκος Στεργίου, από Οικονομικός Επόπτης, διαδέχεται τον Χασάν Μεσούτ.
  • Β’ Αντιπρόεδρος παραμένει ο Παναγιώτης Αλμπανίδης.
  • Γενικός Γραμματέας ο Παντελής Χαβιαράς, από Υπεύθυνος ΓΕΜΗ, διαδέχεται τον Νίκο Ευκαρπίδη.
  • Οικονομικός Επόπτης η Σταυρούλα Πεχλεβάνη, διαδέχεται τον Νίκο Στεργίου.
  • Υπεύθυνος ΓΕΜΗ ο Νίκος Ευκαρπίδης, από Γενικός Γραμματέας, διαδέχεται τον Παντελή Χαβιαρά.
  • Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ο Χασάν Μεσούτ, από Α΄ Αντιπρόεδρος, διαδέχεται τον Αθανάσιο Δεμίρη.
  • Εκπρόσωπος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο Αθανάσιος Δεμίρης, από Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, διαδέχεται τον Νίκο Στεργίου.