Σε κοινοβουλευτική αναφορά προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, Κ. Τσιάρα και Τ. Θεοδωρικάκο αντιστοίχως, προχώρησε ο Βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, ενεργώντας άμεσα μετά τη συνάντηση που είχε με τους δικαστικούς υπαλλήλους Κομοτηνής οι οποίοι του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στην αναφορά του ο Ιλχάν Αχμέτ προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, αναφέρει:

“ΠΡΟΣ: Τoυς Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, κ.κ. Τσιάρα Κωνσταντίνο και Θεοδωρικάκο Τάκη. Κύριοι Υπουργοί. Οι δικαστικές υπηρεσίες του Εφετείου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή καλούνται να διεκπεραιώσουν καθημερινά ένα τεράστιο όγκο δικαστικής ύλης και οι υπηρετούντες υπάλληλοι όλων των κλάδων και των κατηγοριών δυσανάλογο φόρτο εργασίας σε σχέση με τον αριθμό τους, που συρρικνώθηκε δραματικά μετά και τις αποχωρήσεις των τελευταίων ετών.

35a1a5ac ilxan dikastikoiΜε υπομνήματά τους που σας επισυνάπτω με την παρούσα αναφορά μου, τόσο οι υπάλληλοι του Εφετείου Θράκης όσο και ο σύλλογος των δικαστικών υπαλλήλων του νομού Ροδόπης ζητούν επιτακτικά την στελέχωση των υπηρεσιών τους για την ικανοποίηση των καθημερινών ανελαστικών αναγκών τους για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της ταχείας και ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Κύριοι Υπουργοί, η κομβικής σημασίας ανάγκη για την ορθολογική και αποτελεσματική από κάθε άποψη λειτουργία του Εφετείου της Θράκης στην Κομοτηνή καθώς η ανάγκη θέασης της Θράκης ως μιας περιοχής που χρήζει και αξίζει του μόνιμου και ενεργητικού ενδιαφέροντος της Πολιτείας, με οδηγεί στο να σας ζητήσω να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα όσα περιγράφονται στα δύο υπομνήματα και να προβείτε στην στελέχωση των υπηρεσιών του με το αναγκαίο προσωπικό, κατά προτεραιότητα. Προς τούτο θα αναμένω τις απαντήσεις σας. Ο αναφέρων βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης”.

Τα σχετικά υπομνήματα των δικαστικών υπαλλήλων: