Κοινοβουλευτική Αναφορά προς την υπουργό παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, για την κάλυψη της δαπάνης των βιβλίων των μαθημάτων εξομοίωσης που παρακολουθούν μειονοτικοί δάσκαλοι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ που δεν εργάζονται ακόμη και συνεπώς δυσκολεύονται οικονομικά από το κόστος αγοράς των βιβλίων αυτών.
Τα προγράμματα εξομοίωσης πραγματοποιούνται στο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη και υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του τμήματος προς το αίτημά τους αυτό, το οποίο έχουν κοινοποιήσει και προς όλους τους βουλευτές της Θράκης.
Στην Αναφορά του ο βουλευτής αναφέρει συγκεκριμένα:

“Κυρία Υπουργέ. Στα πλαίσια του Προγράμματος Εξομοίωσης των Αποφοίτων Εκπαιδευτικών της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.θ.) προέκυψε ένα πρόβλημα με το κόστος αγοράς των συγγραμμάτων. Με την παρούσα αναφορά μου σας επισυνάπτω την επιστολή των αποφοίτων της πρώην ΕΠΑΘ (Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) ζητώντας την στήριξη του αιτήματος του για την κάλυψη του κόστους της αγοράς των συγγραμμάτων τους. Πρόκειται για άνεργους εκπαιδευτικούς που αναγκάζονται να φύγουν ακόμα και στο εξωτερικό για να ζήσουν, παρόλα αυτά όμως επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο για την συμμετοχή στους πρόγραμμα εξομοίωσης το οποίο υλοποιείται από το Δημοτικό Τμήμα Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τέλος, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη και η στήριξη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ στο συγκεκριμένο τους δίκαιο αίτημα. Κυρία Υπουργέ, αν θέλουμε πράγματι, άριστα καταρτισμένους δασκάλους για την μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης, οφείλετε να συνδράμετε το αίτημά τους. Ο αναφέρων βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης”.