Τον απολογισμό των σημαντικότερων ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς επίσης και τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2020, παρουσίασε ο Μάκης Βορίδης.

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης, και σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από αυτές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην επίλυση μίας σειράς ζητημάτων που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο για χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης ανέδειξε μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή των αγροτικών συλλογικών σχημάτων στο 10%.
 • Εισαγωγή νέου συνεταιριστικού νόμου που έχει δοθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση.
 • Διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.
 • Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της μείωσης του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων από το 28% στο 20%, και της δραστικής μείωσης του εισαγωγικού συντελεστή του φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%.
 • Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής, επήλθε μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%, ενώ θα ακολουθήσει και επιπλέον μείωση κατά 8% εντός του 2020. Παράλληλα διατηρήθηκε σταθερό το αφορολόγητο.
 • Ψηφίστηκε νόμος για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (αγροτικά φωτοβολταϊκά).
 • Ψηφίστηκε διάταξη η οποία προβλέπει ότι ο βεβαιωμένος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το κρασί που δεν διατέθηκε μέχρι τις 31/12/18, μπορεί να επιστρέφεται ή να διαγράφεται.
 • Ενισχύθηκε η χρηματοδότηση της αγροτικής παραγωγής μέσω της υπογραφής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ενεργοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
 • Πραγματοποιείται στενή συνεργασία με την Ένωση Τραπεζών όσο και με τους εκπροσώπους των Τραπεζικών Ιδρυμάτων της χώρας για την καλύτερη προετοιμασία των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και τη συνολικότερη υποστήριξη των επενδυτών στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
 • Τέθηκε σε εφαρμογή το νέο μοντέλο αναλυτικής στοχοθέτησης, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
 • Καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε πλάνο τακτικών τεχνικών συναντήσεων με επιτόπιες επισκέψεις σε κάθε Περιφέρεια, με στόχο την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.

Ο Υπουργός παρουσίασε αναλυτικά και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν στη διάρκεια του 2020:

 • Νομοθεσία για τις Οργανώσεις και τις Ομάδες Παραγωγών (εντός του β’ τριμήνου του 2020).
 • Ερανιστικό, όπως το χαρακτήρισε, νομοσχέδιο, που αφορά ρυθμίσεις οι οποίες προκύπτουν ως ανάγκη από τις διάφορες Διευθύνσεις και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς του Υπουργείου.
 • Ασφαλιστικό αγροτών (εντός του α’ τριμήνου του 2020).
 • Σύνταξη νόμου σχετικά με την ίδρυση Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου σχετικά με τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτών.
 • Αλλαγές στο Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού με τη συμμετοχή σε αυτό και των προέδρων των εποπτευόμενων Οργανισμών.
 • Συγκρότηση δομημένου θεσμικού διαλόγου με φορείς, ανά τρίμηνο, με συγκεκριμένη ατζέντα, προγραμματική και απολογιστική.
 • Ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (εντός του α’ τριμήνου του 2020)
 • Προώθηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, νομοθετικών αλλαγών για τη χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών (εντός του α’ τριμήνου του 2020).
 • Παρουσίαση συνολικής παρέμβασης στο θέμα των αγροτικών ασφαλίσεων, η οποία θα αφορά την κάλυψη των ζημιών, τα ασφάλιστρα, την ταχύτητα πληρωμής, τη δυνατότητα προκαταβολών, και τη σχέση των παραγωγών με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές (εντός του β’ τριμήνου του 2020).
 • Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με στόχο και τη μείωση του κόστους παραγωγής.
 • Διευθέτηση του ζητήματος των εργατών γης (εντός του α’ εξαμήνου του 2020).
 • Διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ η οποία είναι μια διαρκής διαδικασία που πιθανόν να ωριμάσει στο β’ εξάμηνο του 2020.
 • Αντιμετώπιση του μιμητισμού και των ελληνοποιήσεων (εντός του α’ τριμήνου του 2020).
 • Επαναξιολόγηση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών (εντός του β’ τριμήνου του 2020).
 • Αξιοποίηση νέων επιστημονικών μεθόδων για την ενίσχυση και την αξιοπιστία των ελέγχων (εντός του γ’ τριμήνου του 2020).
 • Ομογενοποίηση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των διεθνικών εγκλημάτων στον χώρο των τροφίμων (καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020).
 • Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Brexit με την ψήφιση σχετικού νόμου, τμήμα του οποίου ενδιαφέρει τη βιομηχανία τροφίμων και τους παραγωγούς.
 • Υπογραφή με τις Περιφέρειες των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (εντός του α’ τριμήνου του 2020).
 • Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη (εντός του β’ εξαμήνου του 2020).
 • Σύνταξη και δημοσιοποίηση της απόφασης για την κλωνική επιλογή (εντός του β’ εξαμήνου του 2020).
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου (εντός του γ’ τριμήνου του 2020).
 • Σχεδιασμός και ένταξη μεγάλου αριθμού αρδευτικών έργων (πέραν των 31 που ήδη έχουν προγραμματιστεί), σε συνδυασμό και με το επόμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο καλών καλλιεργητικών πρακτικών, και με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ώστε η άρδευση να επιτυγχάνεται με κανόνες ορθής διαχείρισης.
 • Συνέχιση της επιτυχημένης πρόληψης εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.
 • Εκπόνηση προγράμματος αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών.
 • Παρουσίαση εθνικού σχεδίου φυτοπροστασίας (εντός του β’ εξαμήνου του 2020).

«Σας παρουσίασα τα πιο μεγάλα και σημαντικά», τόνισε ο κ. Βορίδης απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, και υπογράμμισε ότι: «Υπάρχουν πολλά ακόμη πράγματα που πρέπει να κάνουμε και τα οποία εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική. Και στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής και στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, όσο και στην προσπάθειά μας να συγκρατήσουμε ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα, να καταστήσουμε τον πρωτογενή τομέα μια ελκυστική δραστηριότητα η οποία εξασφαλίζει ικανό και αξιοπρεπές εισόδημα, και βεβαίως συμβάλλει αποφασιστικά και στη συνολική υπέρβαση που επιχειρεί η ελληνική οικονομία να ξεπεράσει την κρίση».