Παρά τα 51 χιλιοστά βροχής που μετρήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Κομοτηνής, και παρ’ ότι το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιεράς Μονής Βαθυρρύακος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί – έχοντας μάλιστα υποστεί και βανδαλισμούς που το κατέστησαν τεχνικά σε σαφή υπολειτουργία – το φημισμένο μοναστήρι δεν πλημμύρισε όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν σε περιπτώσεις νεροποντής. Δηλαδή το έργο των θυροφραγμάτων επιτέλεσε τον ρόλο του, εκπλήρωσε τον στόχο του και έσωσε το μοναστήρι, μολονότι η εκτέλεσή του βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

Την ικανοποίησή της μάλιστα για το γεγονός εξέφρασε η ηγουμένη της Μονής προς τους τεχνικούς υπεύθυνους της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, οι οποίοι, τονίζοντας πως “σκοπός και καθήκον μας είναι η προστασία των πολιτών, των περιουσιών τους και των καλλιεργειών τους”, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για όσους “έσπευσαν να υπερθεματίσουν τη συγκέντρωση υδάτινου όγκου σε ένα σημείο που έτσι και αλλιώς από τη γεωμορφολογία τους συγκεντρώνει νερό, παραλείποντας ταυτόχρονα να εντοπίσουν το γεγονός ότι φέτος η Μονή δεν πλημμύρισε παρά την ημιτέλεια του αντιπλημμυρικού έργου”.
Αναλυτικά, το “ιστορικό” του έργου, η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τη συγκέντρωση υδάτων στις 27/11, και η αποτελεσματικότητα του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης:

Το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Βαθυρρύακος, συνολικού προϋπολογισμού 235.000 €, βασίστηκε στη μελέτη που εκπονήθηκε με τίτλο «Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης περιοχής Βαθυρρύακος». Σκοπός της μελέτης ήταν η κατασκευή έργων διευθέτησης των υφιστάμενων ρεμάτων της περιοχής και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, με στόχο την προστασία της ευρύτερης περιοχής της Μονής Βαθυρρύακος από τις πλημμύρες, και με επιδίωξη τη διατήρηση κατά το δυνατόν των φυσικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων ρεμάτων. Συγκεκριμένα, για την προστασία της περιοχής, τοποθετήθηκαν χειροκίνητα θυροφράγματα στους τρεις κιβωτοειδείς οχετούς που βρίσκονται επί της εθνικής οδού, και οι οποίοι απομακρύνουν τα όμβρια ύδατα της περιοχής γύρω από το Αμπελουργικό Φυτώριο προς τον ποταμό Τραύο. Τα θυροφράγματα τοποθετήθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 19/4/2018 και 2/5/2018. Σκοπός της τοποθέτησης θυροφραγμάτων είναι η αποτροπή επιστροφής υδάτων από τον ποταμό Τραύο όταν ανεβαίνει η στάθμη του, και η ροή τους προς την περιοχή της Μονής Βαθυρρύακος σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Από τα δύο εκ των τριών τοποθετημένων θυροφραγμάτων, διαπιστώθηκε την 1/10/2018, ότι είχαν κλαπεί οι μηχανισμοί ανύψωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία τους – μάλιστα αυτό ήταν το δεύτερο κρούσμα βανδαλισμού που σημειώθηκε σε εργασίες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η αφαίρεση των μηχανισμών ανύψωσης και στήριξης είχαν ως συνέπεια το ένα από τα δύο θυροφράγματα να καταπέσει εντελώς και συνεπακόλουθα να μην υπάρχει επιστροφή υδάτων στην περιοχή από τον ποταμό Τραύο, το δε δεύτερο κατέπεσε άλλα έμεινε κενό 25-30 εκατοστών από το οποίο και υπήρξε επιστροφή υδάτων από τον ποταμό Τραύο. Στη συνέχεια έγινε αντικατάσταση τεχνικού (τριπλό σωληνωτό Φ80) που βρίσκονταν στην αγροτική ασφαλτοστρωμένη οδό που οδηγεί στην Ιερά Μονή και δεν επαρκούσε η διατομή του, με κιβωτοειδή οχετό διαστάσεων 6Χ1,50, μήκους 9 μέτρων. Τέλος, για την καλύτερη προστασία της περιοχής πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης, κοπή των δέντρων που εμποδίζουν τη ροή των υδάτων, καθώς και διεύρυνση της διατομής στις κοίτες των δύο κλάδων του ρέματος που βρίσκεται ανατολικά της Μονής. Τα προβλήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα τις πλημμυρισμένες περιοχές, προκλήθηκαν αρχικά από την ανύψωση της στάθμης του ποταμού Τραύου. Η στάθμη του νερού οριακά έφθασε στο ύψος των αναχωμάτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απορροή των υδάτων των περιοχών που γειτνιάζουν με τον Τραύο. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η εισροή υδάτων από το κοντινότερο στη Μονή θυρόφραγμα, γιατί δεν ήταν δυνατόν να κλείσει εντελώς λόγω της κλοπής του μηχανισμού ανύψωσης. Τα νερά αυτά, δια μέσου του ρέματος που πρόσφατα καθαρίστηκε και διαπλατύνθηκε, έρεαν προς τον ποταμό Τραύο. Επιπλέον την κατάσταση δυσχέραινε η μη κατασκευή του δεύτερου κλάδου του ρέματος της μελέτης, γιατί η έγκριση επέμβασης δόθηκε στις 8/10/2018, και τέλος το γεγονός πως τα τοπικά νερά της βροχής που εγκλωβίστηκαν μέσα στη Μονή δεν μπορούσαν να παροχετευθούν στο ρέμα δυτικά της Μονής, λόγω της υπερύψωσης της στάθμης του ποταμού. Με το πέσιμο της στάθμης αμέσως παροχετεύθηκαν.