“Τραγική”, χαρακτηρίζει την εικόνα των οικονομικών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ όπως αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό του 2023 ο οποίος κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.

Στη σχετική της ανακοίνωση αναφέρει: Για άλλη μια χρονιά με ευθύνη της Κεντρικής Διοίκησης τα έσοδα της Περιφέρειας είναι…αστεία και η χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση, τουλάχιστον ελλιπής. Την πικρή εικόνα αυτή αντανακλά και ο προϋπολογισμός του 2023 για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ με τα έσοδα από τον τακτικό προϋπολογισμό να υπολογίζονται συνολικά σε 52 εκ. €. Ο κύριος όγκος των εσόδων καλύπτει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων (28,2 εκ. €) και τη μεταφορά μαθητών (11,6 εκ. €). Τα έσοδα από την πολιτεία για τις συντηρήσεις του οδικού δικτύου είναι της τάξης των 2,5 εκ. € – με την Ξάνθη να μη χρειάζεται καμία συντήρηση για το οδικό της δίκτυο, έχοντας μηδενική πρόβλεψη! Για τα τεχνικά έργα και την εφαρμογή του προγράμματος δράσης η πρόβλεψη αφορά έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό της τάξης των 2,2 εκ. € κάτω από τον τίτλο «επενδυτικές δαπάνες». Απομένει, τέλος, ένα ακόμη κονδύλιο, 6,1 εκ. €, που από τον κρατικό προϋπολογισμό κατευθύνεται σε «λειτουργικές δαπάνες των Δ/σεων» και αμοιβές των μισθοδοτούμενων αιρετών, κονδύλιο που είναι γελοία μεγαλύτερο από το κονδύλιο των…επενδύσεων που διατίθεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η Διοίκηση της Περιφέρειας υπολογίζει ότι θα κατορθώσει να εισπράξει άλλα 2,9 εκ. € από τέλη, πρόστιμα και δικαιώματα, κυρίως των Δ/σεων Συγκοινωνιών, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, για να διαμορφωθούν τα έσοδα του προϋπολογισμού του 2023 (μαζί με κάποια άλλα μικροέσοδα) στο συνολικό ποσό των 55 εκ. € περίπου. Ουσιαστικά δηλαδή η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί από τα έσοδα αυτά μόλις το ποσό των 5,1 εκ. €, ποσό ίσως μικρότερο κι από έναν μέτριο σε πληθυσμό Δήμο! Δυστυχώς αυτή η πικρή αλήθεια δεν μπορεί να τύχει της επιβράβευσης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας”.

pro