Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, η μέχρι πρότινος Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας, Ζωή Κοσμίδου, ορίζεται άμισθη ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη, υπεύθυνη του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής και αρμόδια για τις δράσεις πολιτισμού και τα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας.

Άμισθη υπεύθυνη του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής ορίστηκε η Ζωή Κοσμίδου