Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του European Patent Office με τίτλο «Patents and the Fourth Industrial Revolution – The global technology trends enabling the data-driven economy», τα νέα δεδομένα των πρόσφατων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φανερώνουν πως η καινοτομία στα έξυπνα συνδεδεμένα αντικείμενα επιταχύνεται πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης:

  • Οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (4IR) αντιπροσώπευαν παγκοσμίως περισσότερο από το 10% του συνόλου των δραστηριοτήτων κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το 2018.
  • Η παγκόσμια ανάπτυξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 4IR είναι σχεδόν πέντε φορές ταχύτερη από το μέσο όρο.
  • Οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ενώ ισχυρή είναι και η ανάπτυξη από την Κίνα και τη Νότια Κορέα, με την Ευρώπη να χάνει έδαφος.
  • Στην Ευρώπη, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αντιπροσωπεύουν τα μεγαλύτερα μερίδια καινοτομίας της 4IR, αλλά αρκετές μικρότερες οικονομίες έχουν καλύτερες επιδόσεις.
  • Στα top 20 περιφερειακά clusters που είναι υπεύθυνα για πάνω από το ήμισυ του συνόλου των δραστηριοτήτων κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα 13 μεγαλύτερα βρίσκονται στην Ασία ή στις ΗΠΑ.

Δείτε εδώ την ανάρτηση της μελέτης.

622930c1 screenshot 583 9b78aee8 screenshot 580