Μαζί με την αλλαγή της ώρας σε θερινή, άλλαξαν και οι ώρες κοινής ησυχίας, για τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας κατά τη θερινή περίοδο, που ξεκίνησε την 1η Απριλίου, είναι από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.

Υπενθυμίζεται ότι ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, που είναι η χειμερινή περίοδος, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Οι παραβάτες θα διώκονται

Οι παραβάτες των διατάξεων θα διώκονται σε βαθμό πταίσματος. Συγκεκριμένα: «Οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών».

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος κοινής ησυχίας απαγορεύονται εργασίες και δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο, μουσικά όργανα ή συσκευές σε υψηλή ένταση, οποιαδήποτε εκδήλωση που διαταράσσει την κοινή ησυχία, φωνές, θορυβώδεις συζητήσεις, διαπληκτισμοί, τόσο σε κατοικίες όσο και σε δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς που διαταράσσουν την ησυχία, χρήση σειρήνων ή άλλων συστημάτων ασφαλείας για δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς να υπάρχει λόγος.