Μαζί με την αλλαγή της ώρας σε θερινή, άλλαξαν και οι ώρες κοινής ησυχίας για τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας κατά τη θερινή περίοδο, που ξεκίνησε την 1η Απριλίου, είναι από τις 15:00 έως τις 17:30 και από τις 23:00 έως τις 07:00. Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως  30 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου, που είναι η χειμερινή περίοδος, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος κοινής ησυχίας, απαγορεύονται εργασίες και δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο, μουσικά όργανα ή συσκευές σε υψηλή ένταση, οποιαδήποτε εκδήλωση που διαταράσσει την κοινή ησυχία, φωνές, θορυβώδεις συζητήσεις, διαπληκτισμοί, τόσο σε κατοικίες όσο και σε δημόσιους χώρους και σε μέσα μεταφοράς, χρήση σειρήνων ή άλλων συστημάτων ασφαλείας για δοκιμαστική λειτουργία χωρίς να υπάρχει λόγος.

Οι παραβάτες διώκονται

Οι παραβάτες των διατάξεων διώκονται σε βαθμό πταίσματος. Συγκεκριμένα: «Οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών».