Ύστερα από την υπ΄αριθμ. 1.524/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρίας “Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε.” για ακύρωση της απορριπτικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας για την υλοποίηση του έργου της εξόρυξης χρυσού, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ενεργοποιήθηκε άμεσα και σε συνεδρίαση του Δημοτικού του Συμβουλίου εξέδωσε το κάτωθι νέο ομόφωνο ψήφισμα κατά της λειτουργίας των χρυσωρυχείων στη Θράκη:

“ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προβεί σε δράσεις ματαίωσης της αδειοδότησης λειτουργίας χρυσωρυχείων.

Ειδικότερα:

 1. Επικαιροποιεί και εμμένει στο περιεχόμενο των ψηφισμάτων 86/2019 και 20/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας-Σαπών, και του ψηφίσματος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης-Έβρου κατά του χρυσού.
 2. Διατρανώνει για μία ακόμα φορά την κάθετη άρνηση του στη λειτουργία χρυσωρυχείων στη Θράκη.
 3. Καλεί τους τοπικούς φορείς και οργανισμούς και τους πολίτες της Θράκης να ενεργοποιηθούν ξανά, συλλογικά και ενωτικά για την αποτροπή της διαδικασίας αδειοδότησης.
 4. Να συμμετάσχει ενεργητικά και αποφασιστικά σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις εναντίον των χρυσωρυχείων”.

Το Ψήφισμα εστάλη:

 • Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
 • Στον Πρωθυπουργό,
 • Στους αρχηγούς των κομμάτων,
 • Στους Βουλευτές Ροδόπης,
 • Στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,
 • Στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ,
 • Στον Πρόεδρο της ΠΕΔ/ΑΜ-Θ,
 • Στους Δημάρχους της Θράκης.

Συγχρόνως δόθηκε εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών Ντίνο Χαριτόπουλο για τη συμμετοχή του σε δράσεις, εκδηλώσεις και συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο πρόβλημα και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του θέματος.