Εβδομήντα νέα οχήματα υπηρεσιακού χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, παρελήφθησαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά κατανέμονται:

  • 20 στην Πελοπόννησο,
  • 15 στην Αττική,
  • 9 στη Θεσσαλονίκη,
  • 6 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (μετά τα 37 του Απριλίου).
  • 5 στη Στερεά Ελλάδα,
  • 4 στη Δυτική Μακεδονία,
  • 4 στα Ιόνια Νησιά,
  • 4 στην Ήπειρο και
  • 3 στο Βόρειο Αιγαίο.

Από τις αρχές του έτους έχουν παραληφθεί συνολικά 564 οχήματα από την ΕΛ.ΑΣ. που έχουν κατανεμηθεί σε υπηρεσίες της σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας σημαντικά και αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών δυνάμεων, βελτιώνοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.