Ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 305/2020 απόφαση), η Υπουργική Απόφαση 13311/273 του 2016 περί κατάργησης της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους (12%) που είχε θεσπιστεί ν. 1767/1988.

Για “μια σημαντική νίκη και δικαίωση των επιχειρήσεων, των επιμελητηρίων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων”, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Αντώνης Γραβάνης.

Δοθείσης της εξέλιξης, τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με κοινή επιστολή των προέδρων τους στους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Οικονομικών, και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ζητούν την καταβολή των οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων των ετών 2010–2015 προς τις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, “ως έμπρακτο μέτρο στήριξης της ευαίσθητης οικονομίας των περιοχών αυτών αλλά και ως κίνητρο διατήρησης των πολύτιμων θέσεων εργασίας”.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Προς:

  • Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
  • Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών.
  • Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Θέμα: «Καταβολή οφειλόμενων ενισχύσεων εργοδοτικού κόστους 12%»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί.

Όπως γνωρίζετε, τον Απρίλιο του έτους 2016 με την υπουργική απόφαση

13311/273 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 997/11-4-2016 ΦΕΚ, καταργήθηκε η

επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν

σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία –

Θράκη.

Ο τότε υπουργός Ανάπτυξης, κος Σταθάκης προέβη στην αιφνίδια κατάργηση της

οικονομικής ενίσχυσης, καίτοι γνώριζε ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν είχε καταβάλει στις επιχειρήσεις

τις οφειλόμενες ενισχύσεις από το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010 έως το έτος 2015. Συνεπεία

της άρνησης καταβολής των οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων για μια πενταετία και

περαιτέρω της οριστικής κατάργησης του αναπτυξιακού μέτρου, εκατοντάδες

μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών υπέστησαν

τεράστια οικονομική ζημία ενώ αναρίθμητες θέσεις εργασίας χάθηκαν στις ευαίσθητες

αυτές περιοχές.

Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από το έτος 2010 και μέχρι

την κατάργηση του μέτρου το έτος 2016, αποστείλαμε στα αρμόδια υπουργεία δεκάδες

παρεμβάσεις και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να αποτρέψουμε την κατάργηση ενός

σημαντικού αναπτυξιακού μέτρου που συνέβαλε καθοριστικά στη βιωσιμότητα των

επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες

προσπάθειές μας, η κυβέρνηση κατήργησε οριστικά τον ν. 1767/1988 και παρά τις

δεσμεύσεις για αντικατάσταση της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης με παρόμοιο

αναπτυξιακό μέτρο, ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτή την

κατεύθυνση.

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε καλύτερα, η παρατεταμένη διάρκεια της οξύτατης οικονομικής

κρίσης προκάλεσε μείζονα οικονομικά προβλήματα στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές,

μεταξύ αυτών και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ενδεικτικά

αναφέρουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα 2010-2013 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά

12,2% ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολείπεται του 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Εξάλλου, οι αυξημένες απαιτήσεις ενίσχυσης των περιοχών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ

εντείνονται από την παράλληλη θέση τους ως πύλης εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

υποδοχής μεταναστευτικών ροών, οι οποίες έχουν και συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Στην, ήδη, ως άνω δυσμενή οικονομική συνθήκη ήρθε να προστεθεί η υφιστάμενη

υγειονομική κρίση που επέβαλε την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων και

δημιούργησε σωρεία οικονομικών προβλημάτων στο σύνολο των επαγγελματικών κλάδων.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, δεχθήκαμε πρωτοφανή

πλήγματα στις τοπικές οικονομίες, τόσο από τη ματαίωση εκδηλώσεων που διαχρονικά

συνέβαλαν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όπως οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στη

Ξάνθη όσο και από το κλείσιμο των συνόρων και την απαγόρευση διέλευσης τουριστών που

ενισχύουν πλήθος επαγγελματικών κλάδων. Βεβαίως, το ίδιο χρονικό διάστημα, η περιοχή

μας δοκιμάστηκε από τα κρίσιμα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις Καστανιές, τα οποία

δημιούργησαν επιπλέον φόβο στους πολίτες και συνέβαλαν στη μείωση του τζίρου των

επιχειρήσεων. Τέλος, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στη περιοχή της Ξάνθης, έχουν

ήδη τεθεί σε αυστηρή καραντίνα αρκετοί δήμοι της περιοχής, όπου έχει παύσει κάθε

οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει το εύλογο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να

αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν πληρέστερα οι δυνατότητες ενισχύσεων προς τις

επιχειρήσεις της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι τα Υπουργεία σας, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να εξετάσουν

στη παρούσα πρωτοφανή οικονομική συγκυρία την καταβολή των οφειλόμενων

οικονομικών ενισχύσεων των ετών 2010 – 2015 προς τις μεταποιητικές και τουριστικές

επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως έμπρακτο μέτρο στήριξης της

ευαίσθητης οικονομίας των περιοχών αυτών αλλά και ως κίνητρο διατήρησης των

πολύτιμων θέσεων εργασίας.

Σημειωτέον ότι, με την υπ’ αριθμόν 305/2020 απόφαση του Συμβουλίου της

Επικρατείας, ακυρώθηκε η εν λόγω υπουργική απόφαση 13311/273/21.3.2016, με την

οποία καταργήθηκε η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις

επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Με τον τρόπο αυτό, το Συμβούλιο της Επικρατείας,

δικαίωσε τον πολυετή αγώνα των Επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων και παράλληλα

δίνει το δικαίωμα στα Υπουργεία σας να προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή των

οφειλομένων ενισχύσεων προς τους δικαιούχους.

Κύριοι Υπουργοί,

Διαισθανόμαστε πλήρως την πρωτοφανή κατάσταση που καλείται να

αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα τα Υπουργεία σας, ωστόσο, στη παρούσα

συγκυρία περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θα πρέπει η μικρομεσαία

επιχειρηματικότητα που μόλις είχε αρχίσει να ανασυντάσσεται μετά από μια δεκαετή

κρίση, να στηριχθεί άμεσα και έμπρακτα.

Με εκτίμηση,

  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ
  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ
  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ
  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»