Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής, ανακοινώθηκε ότι οι όσοι έχουν υποστεί ζημιές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 10ης Ιουλίου 2019 στην κύρια κατοικία τους ή σε εμπορικές βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες-εμπορικά καταστήματα και εγκαταστάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση–υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής (τέρμα Σισμάνογλου), μέχρι τις 31-7-2019 κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, προσκομίζοντας φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και φωτοτυπία λογαριασμού ρεύματος.

Μετά από αυτοψία που θα διενεργηθεί, οι αιτούντες θα κληθούν να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται πως η υποβολή ψευδών στοιχείων επισύρονται οι συνέπειες του Νόμου 1.599/86.