Αίτημα σύγκλησης του Π.Σ. από την “Περιφερειακή Σύνθεση”

Η παράταξη «Περιφερειακή Σύνθεση» με την συνδρομή και του Περιφερειακού Συμβούλου Θ. Περεντίδη υπέβαλε χθες 29-4-2020 αίτημα σύγκλισης του Π.Σ. με την κατάθεση των υπογραφών του 1/3 των μελών του οργάνου όπως ο νόμος παρέχει την δυνατότητα.
ΠΣ ΑΜΘ

Η παράταξη «Περιφερειακή Σύνθεση» με την συνδρομή και του Περιφερειακού Συμβούλου Θ. Περεντίδη υπέβαλε χθες 29-4-2020 αίτημα σύγκλισης του Π.Σ. με την κατάθεση των υπογραφών του 1/3 των μελών του οργάνου όπως ο νόμος παρέχει την δυνατότητα. Τα θέματα που θέτει προς συζήτηση είναι:

  1. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Περιφέρειας στην μετά τα απαγορευτικά μέτρα περίοδο με σκοπό την επάνοδο των τοπικών αγορών, των παραγωγικών διαδικασιών και όλων των πτυχών της οικονομίας (με την γενικότερη έννοια) σε μία πορεία ανάπτυξης με σκοπό την οικονομική επιβίωση πολιτών, επιχειρήσεων αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής.
  2. Την πορεία υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το 2020 καθώς και των μέτρων αντιμετώπισης ασθενειών που έχουν ως φορέα μετάδοσης τα κουνούπια αλλά και τον περιορισμό της όχλησης σε παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες όπως και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

“Αιτηθήκαμε τη σύγκλιση του Π.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς αφενός μεν η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) παρέχει αυτήν την δυνατότητα, η οποία αξιοποιείται από σχεδόν όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, και αφετέρου δε το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει τη σχετική δυνατότητα καθώς κατ’ επανάληψη διοργανώνονται δεκάδες συσκέψεις μέσω τηλεδιάσκεψης από αυτήν”, σημειώνει ο επικεφαλής της παράταξης Χρ. Τοψίδης, και προσθέτει: “Επίσης θεωρούμε επιβεβλημένη και τη ταυτόχρονη μετάδοση της συνεδρίασης από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας μέσω «livestreaming». Επί της ουσίας θέλουμε να τονίσουμε ότι σκοπός μας, στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν είναι η άσκηση αντιπολίτευσης στην διοίκηση της Περιφέρειας, στον Περιφερειάρχη, στα μέλη της διοίκησής του αλλά και στους «συνοδοιπόρους» του. Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην ανάδειξη προτάσεων, λύσεων όπως έχουμε τη καίρια ευθύνη από την εκλογή μας από τους πολίτες της ΑΜΘ. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποφυγή υστερήσεων οι οποίες μπορούν να αποβούν εις βάρους των πολιτών και της Περιφέρειας. Επίσης, θεωρούμε ότι μετά την σειρά συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων που υλοποίησε η διοίκηση της Περιφέρειας έχει καταρτίσει το σχετικό πρόγραμμα για την περιοχή όπως έχουν κάνει και μάλιστα ξεκινούν να υλοποιούν οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, θεωρούμε σημαντικό να ενημερωθούμε αλλά και να συζητηθεί στο ΠΣ το θέμα του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών λόγω της μεγάλης υγειονομικής του σημασίας, του μεγάλου αριθμού θυμάτων που είχε η Περιφέρειά μας κατά τα προηγούμενα χρόνια αλλά και της άμεσης συσχέτισης του με την ποιότητα ζωής”.

Η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Π.Σ.

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • του Ν.3852 / 2010, υπό τον τίτλο «Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 167, η οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει …. το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.»
  • της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 55 / 2020 και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10, η οποία, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. …»
  • της χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και Προέδρου της κυβέρνησης κ. Κ. Μητσοτάκη για την σταδιακή άρση των απαγορευτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID – 19,

αιτούμαστε την σύγκλιση του Π.Σ. με τηλεδιάσκεψη και με τα παρακάτω θέματα:

  1. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Περιφέρειας στην, μετά τα απαγορευτικά μέτρα, περίοδο με σκοπό την επάνοδο των τοπικών αγορών, των παραγωγικών διαδικασιών και όλων των πτυχών της οικονομίας (με την γενικότερη έννοια) σε μία πορεία ανάπτυξης με σκοπό την οικονομική επιβίωση πολιτών, επιχειρήσεων αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής.
  2. Την πορεία υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το 2020 καθώς και των μέτρων αντιμετώπισης ασθενειών που έχουν ως φορέα μετάδοσης τα κουνούπια αλλά και τον περιορισμό της όχλησης σε παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Επισημαίνουμε ότι είναι αδιανόητο να πραγματοποιούνται κατ’ επανάληψη τηλεδιασκέψεις από την Περιφέρεια αλλά ταυτοχρόνως να αποφεύγεται η συνεδρίαση του Π.Σ. με τηλεδιάσκεψη εφόσον αποδεδειγμένα υφίσταται η δυνατότητα. Ως εκ τούτου θεωρούμε επιβεβλημένη τη σύγκλιση του Π.Σ. με τηλεδιάσκεψη και τη ταυτόχρονη μετάδοση της συνεδρίασης από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας μέσω «livestreaming».

Οι αιτούντες περιφερειακοί Σύμβουλοι

1) Τοψίδης Χριστόδουλος

2) Μαρκόπουλος Θεόδωρος

3) Γάκης Χρήστος

4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος

5) Βαβίας Σταύρος

6) Αμοιρίδης Μιχαήλ

7) Βουλγαρίδης Νικόλαος

8) Εξακουστός Κωνσταντίνος

9) Μωυσιάδης Αριστείδης

10) Ταπατζάς Εμμανουήλ

11) Πατακάκης Ανάργυρος

12) Ιμάμογλου Τζιχάν

13) Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά

14) Βουρβουκέλης Οδυσσέας

15) Χατζηγκενέ Ιρφάν

16) Πολυμέρου Μαρία

17) Περεντίδης Θεόδωρος”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood