Ο Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι», ενεργώντας ως ανάδοχος της πράξης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας “αξίΖΩ”», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προσκαλεί:

Άτομα με νοητική υστέρηση ή με οποιασδήποτε μορφής νοητικής αναπηρίας, να υποβάλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και διημέρευσης στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου “αξίΖΩ”.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

https://syd.gr/index.php/187-test