Επίσημα αποκαλυπτήρια χθες 16 Νοεμβρίου για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα.

Στο πεδίο εφαρμογής του θα συμπεριλαμβάνεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή όπως αναφέρει οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, αλλά και το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

Προς αποφυγή σύγχυσης για τις τρέχουσες Προκηρύξεις, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 50, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού για τις οποίες η σχετική Προκήρυξη θα έχει εκδοθεί κατά την έναρξη της ισχύος των νέων διατάξεων, ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της Προκήρυξης.

Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, για τις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, οι διαδικασίες θα παραμείνουν ως έχουν, με τη διαφορά ότι θα διεξάγονται με τρόπο ηλεκτρονικό και θα αναπτυχθούν διαλειτουργικότητες μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων.

Δείτε:

– το Νομοσχέδιο

– την Αιτιολογική Έκθεση

πηγή: airetos.gr