Από τις 17 έως και τις 31 Δελεμβρίου θα ισχύσει το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην Κομοτηνή.

Συγκεκριμένα, αυτό έχει ως εξής: