Ο νέος Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, ανακοίνωσε τη νέα Διοίκηση του Δήμου:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: MOYMIN ONTEΡ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ–ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: MOYEMIN EΡΤΖΑΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΑΡΗΦ ΜΕΧΜΕΤ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΑΛΗ ΟΖΑΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΟΚΤΑΪ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο MEXMET MEXMET