Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, το οποίο προβλέπει:

Α. Μεταρρυθμίσεις για τα σχολεία

Οι μεταρρυθμίσεις κινούνται σε τρεις άξονες: Στο πρόγραμμα του σχολείου, στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, και στις εκπαιδευτικές δομές.

Για το πρόγραμμα του σχολείου:

 • Διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και σταδιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τον Απρίλιο του 2020.
 • Πιλοτική ένταξη των εργαστηρίων δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα από το σχολικό έτος 2020-2021.
 • Ενίσχυση της πληροφορικής, των κλασικών γραμμάτων, των ξένων γλωσσών και της φυσικής αγωγής.
 • Τροποποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων, σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των εξετάσεων, έμφαση στις ερευνητικές εργασίες.
 • Θεσμοθέτηση “Τράπεζας Θεμάτων” για την Α΄ Λυκείου από το σχολικό έτος 2020-2021.
 • Ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου:

 • Έμφαση στην επιμόρφωση με πρωτοπόρες δράσεις και καινοτόμες μεθόδους. Σε πρώτη φάση επενδύονται 14 εκατομμύρια ευρώ στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.
 • Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από το σχολικό έτος 2020-2021, και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της.
 • Δρομολόγηση από το 2020 διαδικασίας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Για τις εκπαιδευτικές δομές:

 • Αλλαγές στις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου: Διακριτή έμφαση στην παιδαγωγική υποστήριξη σχολικών δικτύων, πιο αξιοκρατική διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
 • Δάσκαλοι στην τάξη: π.χ. διπλή μοριοδότηση υπερετούντων σε δυσπρόσιτες περιοχές, προτεραιότητα στην κάλυψη κενών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, διετής διάρκεια πινάκων.
 • Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: 24 πρότυπα και 38 πειραματικά σχολεία από τον Σεπτέμβριο του 2020, ανοιχτή πρόσκληση εντός του 2020 για επέκταση.
 • Ασφάλεια στο σχολείο: Δάσκαλος/Καθηγητής Εμπιστοσύνης, θέσπιση σχολικών κανονισμών, αναδιάρθρωση των παιδαγωγικών μέτρων, και τακτική συλλογή δεδομένων μέσω της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Β. Μεταρρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Εξωστρέφεια: δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουργού και χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με άλλο ίδρυμα), θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, διευκολύνσεις στην προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών (π.χ. απαλλαγή από ΔΟΑΤΑΠ).
 • Αλλαγές στη διοίκηση: Ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές των Πρυτανικών Αρχών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθιέρωση της τετραετούς θητείας.
 • Αλλαγές στις μετεγγραφές: Εξορθολογισμός οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, προσθήκη ακαδημαϊκού κριτηρίου (επίτευξη υψηλού ποσοστού επί της βάσης του τελευταίου εισαχθέντος).