Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε επίσημα, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η Προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την 4Κ/2020 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
Το ΑΣΕΠ έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το αρχείο με τις θέσεις της Προκήρυξης.
Σε αυτό αποτυπώνονται οι πίνακες κατανομής των θέσεων ανά Δήμο, διακρινόμενοι ανά εκπαιδευτική κατηγορία.
Οι πίνακες παρουσιάζουν για κάθε Δήμο το σύνολο των θέσεων του κλάδου, τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπ΄όψιν και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, καθώς και τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.
Επιπλέον, αναγράφονται ανά κωδικό θέσης, οι αποδεκτοί τίτλοι καθώς και τυχόν απαραίτητα πρόσθετα προσόντα και εντοπιότητα.
Δείτε το αρχείο του ΑΣΕΠ με τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Δήμο ΕΔΩ.

Πηγή: airetos.gr