Στο πλαίσιο της προστασίας και πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19, η Διοίκηση του Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, εξέδωσε ανακοίνωση για τα σχετικώς ισχύοντα:

  • Για τους νοσηλευόμενους ασθενείς:

1. Αναστέλλεται το επισκεπτήριο· και όπου κρίνεται αναγκαίο, θα υπάρχει ένας μόνος συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια.
2. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα ενδεικτικό λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού (πυρετό, δεκατική πυρετική κίνηση, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή).
3. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής και την απολύμανση των χεριών.
4. Οι Προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω.

  • Για τους ιατρικούς επισκέπτες:
  1. Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των Ιατρικών Επισκεπτών στις Νοσηλευτικές Μονάδες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
  2. Επιπλέον απαγορεύεται η είσοδος στο Νοσοκομείο διανομέων φυλλαδίων και ειδών διατροφής (φαγητό, καφέ κ.τ.λ.).