Το Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής ακολουθώντας τις εξελίξεις και εφαρμόζοντας τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων, ανακοίνωσε τα νέα δρομολόγιά του τα οποία προσαρμόζονται ως εξής:

Υπενθυμίζεται πως για όλους τους επιβάτες είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά την επιβίβασή τους στα λεωφορεία.

1 Περιφέρεια Α.Μ.Θ – 1ο ΕΠΑΛ
Δευτέρα – Παρασκευή
6:30–7:30-8:30-9:30-10:30-11:30-12:30-13:30-14:30-16:00-18:00-20:00
Σάββατο
7:30-8:30-9:30-10:30-11:30-12:30-13:30-14:30

2 Εμπορικό κέντρο – Κολυμβητήριο
Δευτέρα – Παρασκευή
6:30-7:20-7:45-8:10-8:35-9:00-9:25-9:50-10:15-10:40-11:05-11:30-11:55-12:20
12:45-13:10-13:35-14:00-14:25-14:50-15:15-15:40-16:30-17:20-18:10-19:00-19:50-20:40
Σάββατο
7:30-7:55-8:20-8:45-9:10-9:35-10:00-10:25-10:50-11:15-11:40-12:05-12:30-12:55-13:20-13:45-14:10-14:35

2 Κολυμβητήριο – Εμπορικό κέντρο
Δευτέρα – Παρασκευή

6:55-7:20-7:45-8:10-8:35-9:00-9:25-9:50-10:15-10:40-11:05-11:30-11:55-12:20
12:45-13:10-13:35-14:00-14:25-14:50-15:15-16:05-16:55-17:45-18:35-19:25-20:15-21:05
Σάββατο
7:30-7:55-8:20-8:45-9:10-9:35-10:00-10:25-10:50-11:15-11:40-12:05-12:30-12:55-13:20
13:45-14:10-14:35

3 Στρατώνες – Ο.Σ.Ε.
Δευτέρα – Παρασκευή
6:30-8:10-9:00-9:50-10:40-11:30-12:20-13:10-14:00-17:00-19:00-21:00
Σάββατο
7:30-8:20-9:10-10:00-10:50-11:40-12:30-13:20-14:10

6 Πάμφορο
Δευτέρα – Σάββατο
7:00-11:00-14:40-18:00

7 Σώστης – 8 Ασώματος
Δευτέρα – Σάββατο
7:00 – 8:30 – 12:30 – 14:40 – 19:00

10 Πάνδροσο
Δευτέρα – Παρασκευή
7:00 – 14:50
Σάββατο
9:30 – 12:30

11 Νέα Αδριανή – Παραδημή  9 Αγιοι Θεόδωροι 
Δευτέρα – Σάββατο
6:50 – 9:00 – 14:30 – 20:00