Ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα 6 προγράμματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Σύνδεση σχολείου – οικογένειας50
2Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης25
3Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα ( σχολικό εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη
εξαρ    εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.
25
4Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία25
5Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση25
6Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1 – Α2)25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επισύναψη φωτοαντίγραφου)  ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κομοτηνής:

Τηλ. :25310 22589,

Ταχ. Διεύθυνση: Σαμοθράκης 12, 69100 Κομοτηνή

Email: vivkomot@otenet.gr

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.