Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που υπόγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης:

  • o προϋπολογισμός της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» αυξάνεται κατά 34.400.000 ευρώ, η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης διαμορφώνεται στα 84.400.000 ευρώ, και κατανέμεται ανά ομάδα περιφερειών ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 29.400.000 €.
-Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησoς, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 15.200.000 €.
-Αττική: 35.600.000 €
-Στερεά Ελλάδα: 2.000.000 €.
-Νότιο Αιγαίο: 2.200.000 €.

  • ο προϋπολογισμός της δράσης «Ψηφιακό Άλμα» αυξάνεται κατά 1.600.000 ευρώ, και η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης διαμορφώνεται στα 5.600.000 ευρώ.

Σε δήλωσή του ο κ. Γιαννακίδης, τόνισε: «Με τη νέα αύξηση της δημόσιας δαπάνης για τις δύο δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, ανταποκρινόμαστε στο αυξημένο ενδιαφέρον για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συνολική δημόσια δαπάνη, όπως διαμορφώνεται μετά την αύξηση, αναμένεται να καλύψει το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και υπερβαίνουν τη βαθμολογική βάση, ενώ επιβεβαιώνει την επιτυχία των δράσεων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες για την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».