Αεροναυτικές ασκήσεις άνευ πυρών θα πραγματοποιηθούν στα νησιά της Σαμοθράκης και της Λήμνου κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Οι επικίνδυνες περιοχές σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την αποφυγή διέλευσης από αυτές, καθορίζονται από τα παρακάτω στίγματα (βάσει WGS 84):

  • Περιοχή βόρεια της Σαμοθράκης, κατά τις ημέρες 03, 14, 22 και 24 Ιανουαρίου,και 06 και 12 Φεβρουαρίου 2020, και από ώρα 08:00 έως 12:00:

Α) φ=40° 26,27 Β και λ=025° 55,05 Α Β) φ=40° 23,00 Β και λ=025° 54,00 Α Γ) φ=40° 35,00 Β και λ=025° 10,00 Α Δ) φ=40° 50,00 Β και λ=025° 10,00 Α Ε) φ=40° 41,12 Β και λ=025° 56,47 Α ΣΤ) φ=40° 36,52 Β και λ=025° 52,19 Α Ζ) φ=40° 30,00 Β και λ=025° 53,00 Α.

  • Περιοχή βόρεια της Λήμνου, κατά τις ημέρες 02, 07 και 29 Ιανουαρίου, και 03, 07 και 13 Φεβρουαρίου 2020, και από ώρα 08:00 έως 12:00:

Α) φ=40° 30,00 Β και λ=025° 53,00 Α Β) φ=40° 35,00 Β και λ=024° 58,00 Α Γ) φ=40° 10,00 Β και λ=024° 25,00 Α Δ) φ=39° 49,00 Β και λ=024° 28,00 Α Ε) φ=40° 05,00 Β και λ=025° 10,00 Α ΣΤ) φ=40° 09,22 Β και λ=025° 29,34 Α Ζ) φ=40° 14,32 Β και λ=025° 30,34 Α Η) φ=40° 23,00 Β και λ=025° 54,00 Α Θ) φ=40° 26,27 Β και λ=025° 55,05 Α.