Με 301.200 ευρώ τον Δήμο Μύκης Ξάνθης, με 194.900 ευρώ τον Δήμο Σαμοθράκης Έβρου, με 241.400 ευρώ τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, και με 205.600 ευρώ τον Δήμο Παρανεστίου Δράμας, επιχορηγεί εκτάκτως για το 2018 το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων της χώρας, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, καθώς πρόκειται για μέτρο που υλοποιείται για δεύτερο συνεχές έτος. “Το Υπουργείο αντιλαμβάνεται τις επιπρόσθετες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι εν λόγω Δήμοι συγκριτικά με Δήμους άλλων κατηγοριών. Γι´ αυτό και τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό”, επισημαίνει ο Υπουργός.

Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους είτε για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.