Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
Στο πλαίσιο αυτό, για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων, επιβλήθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στην ΑΜ-Θ, 94 διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:
19 την 1/9, 13 στις 2/9, 7 στις 3/9, 21 στις 4/9, 16 στις 5/9, 9 στις 6/9 και 9 στις 7/9.